Informasjonsmøte for foresatte - Vg1

Skolens hovedinngang - Klikk for stort bilde L.Larsen  Nordkjosbotn videregående skole inviterer foresatte til informasjonsmøte tirsdag 26. januar kl. 18:00 - 20:30

Vi inviterer til foreldre/foresattmøte for elevene på Vg1.
 

På grunn av koronasituasjonen er det bare tillatt med én foresatt pr. elev.

Hovedhensikten med dette møtet er at foreldre/foresatte skal få anledning til å ta opp fellessaker i klassen og samtale med kontaktlærer og faglærere.

Program for møtet:

Kl. 18.00  Representanter fra ledelsen møter foreldre/foresatte i auditorium og kantine.
                -Studiespesialiserende programområde møter i auditoriet.
                -Yrkesfaglige programområder møter i kantina.

Deretter fordeles elevgruppene/klassene og møter på sine faste klasserom.

Kl. 18.15   Kontaktlærer informerer om sin elevgruppe
                  - skoleåret så langt
                  - informasjon om program- og fagtilbud neste skoleår                   

Kl. 18.30   Individuelle samtaler med kontaktlærer og faglærere.

      Kaffeservering fra kl.18.00.

Det lages en egen romplan for faglærerne, der foreldre/foresatte kan møte faglærerne og samtale om de enkelte fagene. Rådgiver vil også være tilgjengelig for samtale.

 

               Vel møtt!

Til toppen