Møte for foresatte - Vg1, unntatt Helse- og oppvekst

Skolens hovedinngang - Klikk for stort bilde L.Larsen  Nordkjosbotn videregående skole inviterer foresatte til møte torsdag 23. september kl. 18:00

På grunn av koronasituasjonen er det bare tillatt med én foresatt pr. elev.

Hovedhensikten med dette møtet er at dere foresatte skal få anledning til å ta opp fellessaker i klassen og en mulighet for samtale med kontaktlærer. God samhandling og inkludering mellom skole, elever og foresatte er viktig for å bygge gode rammer i læringsprosessen.

Vår visjon og verdier:
Nordkjosbotn videregående skole skal møte framtidens behov for kompetanse med målrettet arbeid, kunnskap, verdiorientert opplæring og et positivt elevsyn.

Program for møtet:

Kl. 18:00  Ledelsen ved skolen møter foresatte i auditorium og kantine.
                -Studiespesialiserende programområde møter i auditoriet.
                -Yrkesfaglige programområder møter i kantina.

Etter dette fordeles elevgruppene/klassene og møter på sine faste klasserom.

Kl. 18:15   Kontaktlærer informerer om sin elevgruppe
                  - skoleåret så langt
                  - informasjon om program- og fagtilbud neste skoleår                   

Kl. 18:30   Mulighet for individuelle samtaler med kontaktlærer 
 

Kaffeservering fra kl.18.00.
 

Velkommen!

 

Møte for foresatte til elever på Helse- og oppvekst er avholdt. 

 

               

Til toppen