Elevundersøkelsen 2020

Jente som skriver på PC - Klikk for stort bildeJente og PC Pixabay

 Undersøkelsen gjennomføres i uke 49 og 50

Hensikten med undersøkelsen er at alle elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra brukerundersøkelsene slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler,
skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet.
Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål.

Mer informasjon - for både elever og foresatte -
om formål og gjennomføring finnes på  Utdanningsdirektoratets nettsider.

Til toppen