Elevundersøkelsen 2020

Klikk for stort bildeJente og PC Pixabay  Undersøkelsen gjennomføres i uke 49 og 50

Hensikten med undersøkelsen er at alle elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra brukerundersøkelsene slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler,
skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet.
Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål.
Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på  Skoleporten.

Mer informasjon - for både elever og foresatte -
om formål og gjennomføring finnes på  Utdanningsdirektoratets nettsider.

Til toppen