Varme arbeider sertifikat

Klikk for stort bildeSlukking av brann R. Kanstad  
Årlig arrangerer skolen kurs i varme arbeider.

Dette er et kurs primært for elever på elektro og automasjon, men det tilbys også til læringer og ansatte i bedrifter. 
Med varme arbeider forstås arbeid hvor det benyttes arbeidsverktøy og utstyr som genererer gnister og varme, som igjen kan føre til brann. For eksempel arbeid med åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

For å kunne bruke slikt utstyr/verktøy ute i bedrift kreves varme arbeider sertifikat.
For å få et slikt sertifikat må man bestå eksamen som omfatter regelverk og brannteori, slokking av brann, forskjellige slokkemidler, farer ved varme arbeider, risikokartlegging, dokumentasjon av sikkerhet og etterarbeid etter en brann. 
Klikk for stort bilde  

Til toppen