Bestilling av vitnemål

Kontakt skolen på telefon 77 78 96 00 eller send oss e-post: nordkjosbotn.vgs@tromsfylke.no 

Ønsker du duplikat av vitnemål/kompetansebevis trenger vi å vite ditt fødselsnummer, hvilket skoleår du gikk og programområdet det gjelder.