Bestilling av vitnemål

Kontakt skolen på telefon 77 78 96 00 eller send oss e-post: nordkjosbotn.vgs@tffk.no 

Ønsker du duplikat av vitnemål/kompetansebevis trenger vi å vite ditt fødselsnr., hvilket skoleår du gikk og programområdet det gjelder. 

Avgifter for utskrift avdokumentasjon og gjennomføring av eksamen
Avgift for: Pris:
Duplikat av vitnemål/kompetansebevis Gratis
Utskrift av vitnemål/kompetansebevis ved endring av fødselsnummer Gratis
Utskrift av vitnemål/kompetansebevis ved navneendring. Kr. 400,-
Oppdatering av vitnemål etter privatisteksamener (samme fag/endring fagsammensetning) Kr. 400,-
Oversetting av vitnemål/kompetansebevis/karakterbevis Kr. 400,-
Gjennomføring av eksamen (teknisk arrangør) for kandidater fra andre fylker/høgskoler/universitet Kr. 1500,- pr. eksamen
Til toppen