Elevrådet

Elevrådet er der for å sikre at elevenes stemme bli hørt. Har du noe du syns bør endres eller tas opp på skolen, er dette en god kanal å gjøre det gjennom.
De har jevnlige møter med skolens ledelse. 

I elevrådet samles de tillitsvalgte fra alle klassene. Det velges et elevrådsstyre som konstituerer seg og fordeler roller. Tillitsvalgt og vararepresentant i klassene velges for et skoleår om gangen, og representerer klassens syn i elevrådsmøtene. På disse møtene behandles det saker som angår elevene. Møteplanen legges i samarbeid med elevrådskontakt.

Her er elevrådsstyret for skoleåret 2022/2023 på Nordkjosbotn vgs:

Elevrådsleder: Sander Norheim Eliassen (3REA)

Nestleder: Julian Martinsen (2REA)

Sekretær:  Johanne Husby Veiåker (1HOA)

Styremedlem: Mars Gebreselaise (1ELA)

Styremedlem: Jonas Lingrasmo (3AUA)