Elevrådet

Elevrådet er der for å sikre at elevenes stemme bli hørt. Har du noe du syns bør endres eller tas opp på skolen, er dette en god kanal å gjøre det gjennom.
De har jevnlige møter med skolens ledelse. 

I elevrådet samles de tillitsvalgte fra alle klassene. Det velges et elevrådsstyre som konstituerer seg og fordeler roller. Tillitsvalgt og vararepresentant i klassene velges for et skoleår om gangen, og representerer klassens syn i elevrådsmøtene. På disse møtene behandles det saker som angår elevene. Møteplanen legges i samarbeid med elevrådskontakt.

Her er elevrådsstyret for skoleåret 2021/2022 på Nordkjosbotn vgs:

Elevrådsleder: Thor Martin Nyland (3REA)

Nestleder: Martin Biribakken Strand (3SSA)

Sekretær: Ingrid Emilie Bang Bruvold (3SSA)
Styremedlem: Maja Sneve Elvemo (1HOA)

Styremedlem: Julian Aron Martinsen (1STA)
Styremedlem: Marie Isabel Fagerli (2SSA)
Vara-styremedlem: Anne Katja Margget Markusnieida Heiberg (3AUA)


 

Til toppen