Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Alle videregående skoler har i følge Utdanningsdirektoratet (Udir) plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

Les mer om skolemiljøutvalg på Udir sine sider 

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

Skoleåret 2021/2022 består skolemiljøutvalget ved Nordkjosbotn videregående skole av:

  • Tor Eriksen - rektor
  • Monika Sætre Meland - avd.leder drift
  • Ella Knedahl - renholder
  • 4 elevrepresentanter
Til toppen