Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Alle videregående skoler har i følge Utdanningsdirektoratet (Udir) plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

Les mer om skolemiljøutvalg på Udir sine sider 

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

Skolemiljøutvalget ved Nordkjosbotn videregående skole består av:

  • Rektor
  • 2 representanter for ansatte
  • 2 elevrepresentanter