Inntak

Har du spørsmål om inntak kan du ta kontakt med administrasjonen i fylkeskommunen.

Kontakt inntak 

Inntakskalender

Her finner du alle viktige datoer som har med innsøking og inntak å gjøre.

 

Gjesteelever

Fylkeskommuner som har ledig kapasitet, kan gi tilbud til søkere med opplæringsrett fra andre fylker. Du søker da direkte til et vertsfylke i VIGO. Får du tilbud, er du gjesteelev i vertsfylket, men ditt hjemfylke har fremdeles ansvaret for din rett til opplæring.

Her kan du lese mer om gjesteelever 

Videregående opplæring for voksne

Her kan du lese om videregående opplæring for voksne

Søke skoleplass

Her finner du informasjonen du trenger