Utlånsreglement

Alle elever i videregående skole får tilbud om gratis læremidler.

Reglement for utlån av lærebøker i Troms fylkeskommune gjelder for alle offentlige videregående skoler i fylket.

Her vil det komme mer informasjon om utlånsreglementet.