Kontaktlærer skoleåret 2023/2024

Kontaktlærer har ansvar for en gruppe elever, og er bindeleddet mellom skole og hjem. Kontaktlærer har et særlig ansvar for å lede arbeidet med å utvikle et godt klassemiljø, og følge opp praktiske og administrative gjøremål.

Kontaktlærere
KLASSE KONTAKTLÆRER
1ELA Morten Johnsen
1HOA Gunnfrid Vågsbø
1HOC Lill-Tove Fredriksen
1STA Richard Skollevoll og Torill Letto
1TIA Rune Bruvold
2AUA Tor-Erik Skoglund
2AUB Jan-Robin Brustad
2AUC Ida A. Borch
2HEA Ingunn Karlsen
2HOB Lill Tove Fredriksen
2HOG Elin Johanne Einan
2REA og 2SSA Anne Siig Meen og Ottar K. Kvaal
2STB Anna Katarina Rosèn
3AUA Tor Egil Jonassen
3SSA og 3REA Mari Baukhol Olsen og Bjarne Krane Langånes
4HEB Elin Johanne Einan