Kontaktlærer skoleåret 2022/2023

Kontaktlærer har ansvar for en gruppe elever, og er bindeleddet mellom skole og hjem. Kontaktlærer har et særlig ansvar for å lede arbeidet med å utvikle et godt klassemiljø, og følge opp praktiske og administrative gjøremål.

Kontaktlærere
KLASSE ROM KONTAKTLÆRER
1ELA D117B Jan-Robin Brustad
1ELB D117B Alexander Halvorsen
1HOA B105 Gunnfrid Vågsbø
1HOB C106 Caroline F. Karlsen
1HOC Elin J. Einan
1HOD Elin J. Einan
1HOF Lill-Tove Fredriksen
1STA A204 Kristin Sundstrøm Sara Maria Andersson
1STB Anna Rosèn
1TIA V116 Rune Bruvold
1TIB B208 Bengt Y. Nilsen
2AUA V120 Tor-Erik Skoglund
2HEA A109 Ingunn Karlsen
2REA og 2SSA A205 Bjarne K. Langånes og Trond Arnesen
3AUA D117A Jan De Smedt
3HEB Elin Einan
3SSA og 3REA A206 Mari Baukhol Olsen
3STC Anna Rosèn