Skoleskyss

Fylkeskommunen har ansvaret for å organisere daglig skyss for alle elever som i henhold til opplæringsloven har rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. De fleste av disse reiser med ordinære bussruter.

Hvem kan søke?

Følgende elever i den videregående skole har krav på fri skoleskyss:

  • Elever i videregående skole som bor mer enn 6 kilometer fra skolen
  • Elever med særskilte behov (etter søknad)

Har du ikke rett på fri skoleskyss kan du kjøpe busskort her

Vi benytter oss av Nordatlas for å måle avstanden mellom hjem og skole. Det er viktig at du gjør det samme, da andre kartverktøy kan være upresise.

Her kan du måle din avstand til skolen

Søk skoleskyss

Du kan søke om skoleskyss etter at du har fått bekreftet skoleplass. I den videregående skolen er det eleven selv som sender søknaden.

Hvis du går på videregående skole og søker før 1. august er du garantert skyss ved skolestart.

Søk om skoleskyss her (VGS)

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om skoleskyss på fylkeskommunens hjemmeside