Visjon og verdier

Vår visjon

Nordkjosbotn videregående skole skal møte framtidens behov for kompetanse med målrettet arbeid, kunnskap, verdiorientert opplæring og et positivt elevsyn