Pedagogisk plattform

Visjon: Vi skal møte framtidens behov for kompetanse med målrettet arbeid, kunnskap, verdiorientert opplæring og et positivt elevsyn.

Se også: Virksomhetsplattform for Nordkjosbotn videregående skole (PDF, 107 kB)

Læringssyn

 • Alt som gjøres på skolen skal føre til mer og bedre læring
 • Trygg og tydelig læringsledelse
 • Trygge rammer for læring
 • Et godt arbeids- og læringsmiljø for alle
 • God læring tilpasset den enkelte elev
 • Jobbe med elevenes styrker
 • Alle har rett på å oppleve mestring

Syn på ungdom

 • Alle har potensiale for positiv utvikling
 • Vi behandler ungdommene med respekt
 • Ungdommen er framtiden og vi ønsker å bidra med å utvikle den sammen med dem
 • Alle trenger å bli sett og anerkjent
 • Eleven i sentrum

Tydelighet

 • Vi skal lede et godt arbeid rettet mot elevenes trivsel, medbestemmelse og motivasjon
 • Vi skal være en skole som har fokus på god ledelse på alle nivå

Kvalitet

 • Vi skal være en skole som er kjent for en sterk kultur for deling av fagkunnskap og ideer
 • Vi skal gi opplæring av høy kvalitet

Samarbeid

 • Vi skal ha godt samarbeid med eksterne aktører
 • Vi skal gjennom samarbeid få fram elevenes læringspotensiale
 • Vi skal styrke samarbeidet mellom fagpersoner
 • Vi skal ha et godt samarbeid med foreldre/foresatte og ungdomsskolene i området

Mestring

 • Vi skal være en skole der alle skal oppleve gleden med å mestre sine arbeidsoppgaver, sitt læringsarbeid og sitt møte med andre