Servicetorget (Skolens ekspedisjon)

Skolens ekspedisjon finner du i 2 etg. , opp hovedtrappa og til høyre (Rom D223a-d).

Vi har åpen dør og elevene er velkommen gjennom hele dagen. 

Ansatte er:

Lillian Larsen - konsulent
Bjørg-Heidi Kristensen - konsulent

Kontoret har en sentral funksjon i skolen, og vi har mange og varierte arbeidsoppgaver.