Skolens historie

Første byggetrinn av Nordkjosbotn videregående skole sto ferdig i 1983.

I 2008 feiret skolen 25 års jubileum, og i den forbindelsen ble det utgitt et jubileumshefte. Det vil etterhvert komme utdrag fra heftet her .