Skolens ledelse

Nordkjosbotn videregående skole har ca. 50 ansatte. 

Oversikt over administrasjonen og andre nøkkelpersoner

Skolens ledelse og ansatte
STILLING/FUNKSJON NAVN TELEFON MOBIL
Rektor Tor Eriksen 77 78 96 21 970 76 269
Avdelingsleder ST Siri Arnesen 77 78 96 05 414 52 013
Avdelingsleder YF/Ass.rektor Odd Emil Deilet 77 78 96 22 971 05 025
Avdelingsleder for drift. Vikar for Monika S. Meland Bjarne Luneng 77 78 96 20 403 88 722
Rådgiver Bjarne Luneng 77 78 96 20 403 88 722
Systemansvarlig Rune Walsøe Kanstad 77 78 96 25 900 28 007
Bibliotekar Veronica Ellburg 77 78 96 10
Kantineleder Annette Hemmingsen 77 78 96 07
Ledende vaktmester og brannvernleder Geir Åge Øvervoll 77 78 96 23 997 49 491
Ledende renholder Karina Brynlund 77 78 96 03 907 44 460
Ekspedisjon, arkivar, skoleskyss, fagdokumentasjon Bjørg-Heidi Kristensen 77 78 96 00
Ekspedisjon, faktura/økonomi, inntak, web.redaktør Lillian Larsen 77 78 96 17 971 23 404

 

Liste over ansatte finner du her