Skolens ledelse

Nordkjosbotn videregående skole har ca. 50 ansatte. 

Oversikt over administrasjonen og andre nøkkelpersoner

Skolens ledelse og ansatte
STILLING/FUNKSJON NAVN TELEFON MOBIL
Rektor Tor Eriksen 77 78 96 21 970 76 269
Avdelingsleder ST Kristin Sundstrøm (vikar for Bjarne Luneng) 77 78 96 35
Avdelingsleder YF Tor Egil Jonassen 77 78 96 22 930 29 978
Avdelingsleder drift og leder for hybelhuset Monika S. Meland 77 78 96 15 414 29 924
Rådgiver Inger-Lise Fagerli 77 78 96 11
Systemansvarlig Rune Walsøe Kanstad 77 78 96 25 900 28 007
Bibliotekar Veronica Ellburg 77 78 96 10
Kantineleder Annette Hemmingsen 77 78 96 07
Ledende vaktmester og brannvernleder Håkon Løvland 77 78 96 23 951 08 628
Ledende renholder Ilze Elksne 77 78 96 03
Ekspedisjon, arkivar, skoleskyss, fagdokumentasjon Bjørg-Heidi Kristensen 77 78 96 00
Ekspedisjon, faktura, inntak, web.redaktør Lillian Larsen 77 78 96 17 971 23 404

 

Liste over ansatte finner du her 

Til toppen