Teknologi- og industrifag

Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Du kan bli sveiser, bilskadereparatør, yrkessjåfør, anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker og en rekke andre yrker.

Hvorfor velge teknologi- og industrifag? 

Du lærer

  • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
  • om automatisering og programmering av roboter
  • om maskiner og produksjonsutstyr
  • om kjøretøy og transport
  • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
  • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være 

  • praktisk anlagt og ha godt håndlag
  • selvstendig og nøyaktig
  • interessert i ny teknologi

Les mer om teknologi- og industrifag på vilbli.no. (OBS: Utdanningsprogrammet het tidligere teknikk og industriell produksjon. Fra høsten 2020 heter det teknologi- og industrifag).

Fag- og timefordeling

Hvorfor velge Nordkjosbotn videregående skole?

 

Sveising - Klikk for stort bilde Pixabay

 

 

Læring og trivsel
Nordkjosbotn videregående skole har høyt fokus på at elevene skal trives på skolen. Skolen har som mål å gi elevene gode læringsresultater gjennom god læringskultur, motivasjon og mestring, og ligger over gjennomsnittet på elevundersøkelsen på faglige resultat, læringskultur og trivsel.

Nordkjosbotn videregående skole er blant de skolene i Troms og Finnmark fylkeskommune med lavest fraværsprosent og færrest elever som slutter.

Tilpasset opplæring
Nordkjosbotn videregående skole jobber etter prinsippet at tilpasset opplæring er et virkemiddel og tiltak som gjelder alle elevene. Målet er at alle elevene skal oppleve økt læringsutbytte. Tilpasset opplæring favner også læringsmiljø og vurderingsarbeidet.
Skolen er tett på elevene fra første skoledag.

Elevmedvirkning og elevdemokrati
Elevmedvirkning og elevdemokrati er viktig for Nordkjosbotn videregående skole.
Det er viktig for skolen at elevene er aktive deltakere i utvikling av skole- og læringsmiljøet.

Faglig utfordringer
Nordkjosbotn videregående skole har tett samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv.
Dette gjør at skolen kan gi elevene nye og interessante utfordringer og muligheter.

Nordkjosbotn videregående skole er en god skole å være elev på!

Søk skoleplass

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no.