Rådgiver og arbeidslivsveileder

Her kan du lese hva disse kan hjelpe med.

Bjarne Luneng er både sosialrådgiver og utdannings- og yrkesrådgiver.

Kontoret finner du i 2. etasje, opp hovedtrappen og til høyre, rom D209.

Rådgiver kan hjelpe med: 

 • Utdannings- og yrkesvalg
 • Finne opplysninger om ulike utdanningsveier og yrker
 • Utfylling av søknadsskjemaer til utdanningsinstitusjoner og skriving av søknader
 • Spørsmål i forbindelse med lån/stipend og ulike legater
 • Informasjon om det å være lærling, språkreiser og utdanning i utlandet og folkehøgskoler
 • Ulike problemer knyttet til utdanningen
 • Personlige spørsmål og problemer
  • Kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for hjelpeinstanser utenom skolen
  • Finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse

Rådgiver har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om elevene, om forhold i hjemmene, eller om andre spørsmål av privat karakter. Hvis man finner at eleven er tjent med at informasjon bringes videre, gjøres dette bare hvis eleven og de foresattes tillatelse foreligger.

Epost: Bjarne.Luneng@tffk.no
Telefon: 777 89620 / 403 88 722

Jan De Smedt er arbeidslivsveileder.

Kontoret er i 2. etasje innenfor administrasjon, rom D219.

Arbeidslivsveileder kan hjelpe med:

 • Sørge for at overgang til læreplass er integrert del av opplæringen
 • Bygge og utvikle strukturer for oppfølging av egne elever som står i fare for ikke å bestå videregående opplæring, for eksempel elever som står i fare for ikke å få læreplass på grunnav høyt fravær og/eller ikke har bestått fag.
 • Bygge struktur og gi et alternativt opplæringstilbud for egne avgangselever som ikke får læreplass.
 • Utvikle samarbeidet mellom skole og næringsliv gjennom bruk og videreutvikling av digitale hjelpemidler til formalisering av blant annet samarbeidsavtaler (Utdanning.no "Samarbeid skole og næringsliv") både hva angår yrkesfaglig fordypning og registrering av læreplasser, hospitering med mer.  

Epost: jan.de.smedt@tffk.no
Telefon: 777 89633 / 950 24 226

Til toppen