Handlingsplaner og styringsdokumenter

Skolen har både en ettårig og en fireårig handlingsplan. I tillegg har skolen et årshjul som vi jobber utifra. 

Handlingsplanene skal være vårt felles planverk for skolens målrettede arbeid med å skape gode resultater. 

 

Her kan du lese vår ettårige handlingsplan: 1-årig handlingsplan NVGS (PDF, 459 kB)

Vår fireårige handlingsplanen for perioden 2018-2021 kan du i sin helhet lese her:
 4-årig handlingsplan NVGS (PDF, 547 kB)

Vi har også et årshjul som du finner her:   Årshjul for Nordkjosbotn vgs. (PDF, 547 kB)

Til toppen